home

همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی، آزاد و برابر متولد شده‌اند؛ این شعار سازمان ملل است به مناسبت سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر ، آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، براساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان هاست.
حق حیات مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق بشر محسوب می‌شود که علاوه بر آن که جزوی از اعلامیه حقوق بشر است، ولی می‌دانیم که کرامت انسانی هم بدون احترام گذاشتن به حق حیات امکان‌پذیر نیست .
در این روز یاد اوری میکنم که متاسفانه سالهاست که جامعه ال جی بی تی در افغانستان به طوری وحشیانه مورد خشونت ،سرکوب،ظلم ،تجاوز ،قتل قرار دارد اما سازمانهایی حقوق بشری و سازمان ملل با توجه با اعلامیه و شعارهایشان اندک توجه به ال جی بی تی ها در افغانستان نکردند, به ‌باور ما جهان در برابر این جنایت سیستماتیک و گسترده علیه انسانیت در افغانستان سکوت کرده است .

جامعه ال جی بی تی در افغانستان نه تنها از حقوق اساسی و بنیادین خود محروم اند بلکی با حکم های زیر دیوار ،داده گاهی صحرایی ،و اعدام محکوم استند بعد از سقوط افغانستان و برگشت طالبان در افغانستان در ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک ده ها ال جی بی تی افغان توسط این گروه شناسایی و پس از دستگیر به طوری وحشیانه به قتل رسیدند .
یونسار سازمان ملل متحد پس از برگشت طالبان متاسفانه اندک توجه و کمک برای نجات افرادی ال جی بی تی در افغانستان , پاکستان و ایران نکردند و ما همچنان گزارش های دریافت نمودیم که متاسفانه یونسار سازمان ملل متحد در پاکستان به افرادی مهاجر ال جی بی تی افغان که در پاکستان پناه بردند نه تنها کمک نکردند بلکی کارمندان این سازمان به طرز وحشیان و تحقیر امیز با افرادی ال جی بی تی افغان برخورد نموده است .
امروز ما دوباره از سازمان ملل متحد , سازمانهای حقوق بشری , و کشور های جهان خواستاریم که لطفا این سکوت ازار دهنده که در قیبال وضعیت و جان های افرادی ال جی بی تی در افغانستان نموده اند را بیشکند سکوت و نادیده گرفتن این وضعیت افرادی ال جی بی تی خیانت به حقوق بشر و صدمه به حقوق بشر که همه انسان ها حق ان را دارد وارد میکند لطفاً راهی را برای ما باز کنید تا گزارش های جنایات طالبان علیه جامعه ال جی بی تی کیو پلاس افغانستان را به شماها و جهان برسانیم. همه باید جنایات طالبان علیه جامعه ال جی بی تی افغانستان را بدانند..
سازمان ملل متحد و جهان نباید در برابر این جنایات علیه جامعه ال جی بی تی در افغانستان ساکت بماند. ما خواهان پایان‌بخشیدن هر چه‌سریعتر سکوت جامعه‌ی جهانی در قبال این فجایع هستیم. ما می‌خواهیم عدالت برای جامعه‌ی ال جی بی تی افغانستان متحق شود. می خواهیم تا جنایات طالبان علیه جامعه ال جی بی تی کیو در افغانستان بررسی و ثبت شود. مرتکبان وعاملان آن در دادگاه‌های مستقل پاسخگو شوند و حقوق‌بشر چنان‌چه در منشور آن آمده است امتیازی محدود به مرزهای جفرافیایی، هویت‌های جنسیتی و گروه‌های اجتماعی خاصی خلاصه نشود. به‌باور ما انچه که در افغانستان جریان دارد مصداق بارز آپارتاید جنسیتی و جنایت بشری است.

رنگین کمان افغانستان
برمن المان
2023/12/10