home

👇
شاید پذیرش زندگی بدون سکس برای اغلب افراد دشوار باشد. نمی توان از افرادی که طبیعت ِ جنسی(سکشوال) دارند انتظار داشت که به دلیل بی جنسگرایی شریک شان، سکس را به کلی کنار بگذارند. از طرفی، صمیمیت مشکل متنوعی دارد و فقط به سکس محدود نمی شود. وقتی دونفر با هم وقت می گذرانند. با هم تفریح می کنند. به سفر می روند و احساسات شان را در خوشی و ناخوشی با هم به اشتراک میگذارند در واقع در حال تجربه صمیمیت هستند. بدون اینکه ماهیت جنسی داشته باشد. برای بی جنسگرایان چندین راه حل وجود دارد. راه حل ایده آل، پیدا کردن سایر افراد بی جنسگرا است. هر چند پیدا کردن چنین افرادی حتی به شیوه مدرن و در اپ های دوست پابی اینترنتی نیز دشوار است.
اما یک راه حل نه چندان دشوار، برقراری رابطه با افرادی است که به دلایل جسمی یا روانی میل جنسی کمی دارند یا میل جنسی شان را از دست داده اند. به طور مثال افرادی که به دلایلی مانند بیماری مزمن( دیابت پیشرفته، فشارخون پیشرفته، عارضه های نخاعی یا نورولوژیکی، بیماری عروق کرونر ، جراحی برداشتن پروستات/ تخمدان ها و همچنین مصرف داروهای خاص) میل جنسی اندکی دارند.
راه حل سوم مذاکره و مصالحه با فردی سکشوال است. اگر یک رابطه عاطفی بسیار عمیق بین یک فرد بی جنسگرا و کسی که میل جنسی دارد ، شکل بگیرد، ممکن است این دو به قدری شیفته شخصیت و سلوک یکدیگر شوند که برایشان سکس اولویت نداشته باشد. آنها در این شرایط ممکن است مایل باشند به خاطر همدیگر، از بخشی از تمایلات خود چشم بپوشند. به طور مثال فرد بی جنسگرا حاضر به سکس گاه به گاه برای خوشحال کردن شریکش شود و از سویی شریک او نیز با درک شرایط، از سکس یک عنوان یک فعالیت روتین، چشم پوشی کند. این راه حل، مستلزم پذیرفتن تفاوت های یکدیگر و همچنین از خودگذشتگی هردو طرف است.
راه حل چهارم اجازه دادن برای رابطه باز به شریک سکشوال می باشد. گاه فرد بی جنسگرا با رضایت شخصی اجازه میدهد طرف مقابلش که میل جنسی دارد، با رعایت شرایطی، با فرد دیگری رابطه جنسی داشته باشد، در حالی که از نظر عاطفی همچنان به او متعهد است.

بیجنسگرایی #رابطههمسری #رابطهجنسی