home

پنسکشوال چیست ؟
«پن‌سکشوال» از کلمه یونانی پن pan به معنای «همه» گرفته شده است. «پن‌سکشوالیتی» یا «همه‌جنسگرایی» یک کشش جنسی، عاشقانه و یا عاطفی نسبت به افراد از هر جنس و جنسیت یا بدون در نظر گرفتن جنس، جنسیت یا هویت جنسیتی آنها است. 
معمولا جنس و جنسیت یک فرد برای افراد «پن‌سکشوال» مبنایی برای کشش جنسی نیست، آنها می‌توانند به افراد با هر جنس و‌ جنسیتی کشش و تمایلات جنسی داشته باشند. این نشان می‌دهد که جنسیت عامل تعیین کننده‌ای در جذب عاشقانه یا جنسی آنها به دیگران نیست. 
این کشش عاطفی و یا جنسی می‌تواند شامل تمام افراد با هر ویژگی ظاهری که نشان‌گر جنس با هر یک از ویژگی‌های زنانه یا مردانه و یا ترکیبی از هر دو یا عدم وجود آنها شود و تمام جنسیت‌ها و هویت‌های جنسیتی شامل زن، ترنسجندر، نان‌باینری، بی‌جنسیت، چند‌جنسیتی، جنسیت شناور، جندرکوییر، مرد و … می‌باشند.

«پنسکشوالیتی» در زیر واژه‌ چتری بای‌پلاس (bi+) قرار می‌گیرد. بای‌پلاس واژه‌‌ای چتری است که برای افرادی که کشش عاطفی و جنسی خود را به  بیش از یک جنس و یا جنسیت احساس می‌کنند استفاده می‌شود. «همه‌جنس‌گرایی» شباهت زیادی به «دوجنسگرایی» و «چندجنس‌گرایی» دارد اما در جزئیات تفاوت عمده‌ای با این گرایش‌های جنسی دارد.

 تفاوت پنسکشوال و بایسکشوال

همه‌جنس‌گرایی شباهت زیادی به دوجنس گرایی و چندجنس‌گرایی دارد اما در جزئیات تفاوت عمده‌ای با تمام این موارد دارد.
افراد همه‌جنسگرا ممکن است گاهی اوقات فکر کنند که دوجنسگرا (بایسکشوال) هستند. مدتی طول می کشد تا به گرایشی جنسی همه جانبه خود پی ببرند.
یک فرد دوجنسگرا به بیش از یک *جنسیت گرایش جنسی یا عاطفی دارد در حالی که همه‌جنس‌گرا فردی است که به همه جنسیت‌ها گرایش دارد.
*یادمون نره که جنسیت یک طیف هست .

برای بردن اگاهی پشنهادات تان را برای گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی متنوع که کمتر از ان صحبت میشود بنویسید .