home

بیستم نوامبر؛روز جهانی یادبود افراد ترنس

20 نوامبر؛ روز جهانی یادبود افراد ترنس امروز 20 نوامبر، به عنوان روز جهانی یادبود افراد ترنس نام‌گذاری شده است. از سال 1999 تا کنون، هر ساله این روز به مناسبت یادبود افراد ترنسی که به‌خاطر ترنس‌ستیزی به قتل رسیده‌اند گرامی داشته می‌شود. امروز، روزی است برای...